MAZIAR NAZEMI

خبری - ورزشی - آموزشی

زبان ارتباطی گوینده خبر

ناظمي، گوينده اخبار ورزشي در اين نشست، " آرامش " را موثرترين عامل در موفقيت گوينده در نحوه اجرا دانست و گفت: گوينده براي کسب اين آرامش نياز به پيش زمينه هاي بسياري دارد،از جمله تسلط بر کار خود، داشتن اطلاعات و نحوه ارتباط و تعامل با همکاران و ديگر عوامل فعال در تحريريه. اين گوينده اخبار ورزشي افزود: آموزش، آشنايي با شرايط و محيط کار و تجربه لازم براي گوينده از اهم مواردي است که بايد در انتخاب گويندگان لحاظ شود، يعني يک گوينده اول بايد مراحل مختلف کاري را طي کند و بعد براي اجراي زنده اقدام کند.ناظمي تاکيد کرد: اينگونه برخوردها و قرار دادن آنتن در اختيار گويندگان بدون تجربه کافي، اعتبار منبع خبري و رسانه را زير سئوال مي برد. وي صداقت را مهم ترين عامل در برقراري ارتباط با مخاطب دانست و تصريح کرد: در عرصه گويندگي افرادي که صادق ترند، موفق ترند خانم حسني دخت، گوينده اخبار اقتصادي 19، در اين مورد گفت: بخش زيادي از توانايي ها در نحوه اجرا به خود فرد بر مي گردد، اينکه تا چه ميزان با مفاهيم خبر آشناست، گستره مطالعاتش چقدر است. در اين مورد همچنين آموزش افراد نيز تا حد بسياري در افزايش توانمندي هاي گوينده موثر است. خانم حسني دخت افزود: هر اشتباهي که مي شود گوينده بايد آنرا تصحيح کند، مگر اينکه خودش هم متوجه نشده باشد و در اينصورت عوامل و ديگر همکارن حاضر در اتاق فرمان نيز وظيفه دارند به عنوان يک کار گروهي به گوينده اشتباهاتش را گوشزد کنند.خانم فرخي از ديگر گويندگان بخش هاي خبري و تفسيرهاي سياسي نيز با تاکيد بر اينکه بيش از 70 درصد کار و موفقيت در نحوه اجرا به خود گوينده برمي گردد، گفت: گوينده براي کاهش اشتباهات خود در اجراهاي زنده علاوه بر اينکه چندين بار متن را مي خواند، بايد از ديگر همکاران به عنوان مشاوران خبري نيز در مورد آنچه نمي داند يا حتي فکر مي کند که مي داند، براي کسب اطمينان کمک بگيرد .خانم فرخي تاخير در دادن متن آماده شده به گوينده را از مشکلات کاري گويندگان دانست که سبب افزايش استرس و ميزان اشتباهات لفظي گوينده در اجراي خبر مي شود.آقاي حيدري هم با تاکيد بر فهم خبر و تاثير مثبت آن در نحوه اجرا گفت: گاهي اوقات گوينده با توجه زياد به متن براي اجراي بهتر خبر و اداي صحيح اصطللاحات از اصل خبر و موضوع آن غفلت کرده و نمي داند که محتواي متني که مي خواند چيست. به عبارت ديگر بعد از خواندن خبر نمي داند محتواي خبر خوانده شده چه بوده است.حيدري با تاکيد بر اصلاح اشتباهات در اجراي خبر توسط گوينده افزود: هنگامي که گوينده از اشکالات خود بدون توجه گذر کند، سبب مي شود مخاطب در عقبه دانش وي شک کند که اين نوعي آفت براي کار گوينده است و بي اعتباري رسانه را به همراه خواهد داشت.وي در پاسخ به اين گفته آقاي محمودي،مدير اطلاع رساني اداره کل آموزش و پژوهش بر موثر بودن وضع جريمه براي دقت بيشتر گويندگان و اشتباهات آنها در اخبار گفت: نحوه سنجش گوينده از نظر مخاطب بهترين معيار و کسب اعتبار يا بي اعتباري کار يک گوينده است. دکتر ابطحي، ساده و روان نبودن متن خبر را از مشکلات عمده در اجراي خبر دانست و گفت: بسياري از خبرهاي تنظيم شده معني ندارد به طوريکه گوينده و مخاطب متوجه متن ارائه شده نمي شود. آقاي ابطحي با تاکيد بر کاربرد زبان خبري گفت: ادبيات خبر با ادبيات مخاطب ما همخواني ندارد و تا وقتي که متن درست تنظيم نشود گوينده نمي تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. وي با تاکيد بر اينکه زبان خبر از سرفصل هايي است که بايد در آموزش به آن توجه شود، افزود: با ترويج زبان خبر گوينده از حالت رسمي و خشک خود خارج شده و به جاي اينکه هر بار بخواهد به طور رسمي در مورد اشتباهش عذرخواهي کند به راحتي با اصلاح متن قبلي، صحيح آنرا ادا کند. حسيني مدير خبر يکي از مراکز استانها نيز گفت: گوينده اي که در فضاي تحريريه و اخبار روز نباشد نمي تواند به درستي پيام را به مخاطب انتقال دهد و ديگر اينکه حالت اجرا و تخصص گوينده در خبري که مي خواند نيز مي تواند موثر باشد.نجف زاده، خبرنگار و گوينده بخش خبري 20:30، نحوه برخورد و ارتباط با همکاران در هنگام اجرا، پاس دادن هاي خبري و دقت در ورودي و خروجي هاي خبري را از اصولي دانست که در ميزان موفقيت گوينده در نحوه اجرا تاثير چشمگيري دارد. نجف زاده افزود: گوينده اي که از اشتباهات خود به آساني گذر مي کند بدون اين که آنرا اصلاح کند، به ناداني مخاطب خود تاکيد دارد که به نوعي بي حرمتي به مخاطب است. در اين زمينه حيدري افزود: همواره عده کمي از مخاطبان به طور هدفمند خبرها را پي گيري مي کنند و به نوعي مخاطبان اصلي خبر هستند و آن عده هم حتما متوجه اشتباهات گوينده خواهند شد، پس اينگونه نيست که به فرض اينکه مخاطب متوجه نمي شود از اشتباهات چشم پوشي شود.اما هميشه هم لازم نيست گوينده براي اشتباهات خود عذرخواهي کند، مي تواند بلافاصله بعد از اشتباه با اصلاح آن ادامه متن را بخواند.قرباني، از خبرنگاران واحد مرکزي خبر با بيان اينکه، گوينده در برقراري ارتباط با مخاطب مشکلاتي دارد، گفت: نخستين مشکل اساسي گوينده در اين زمينه، نداشتن يک "زبان ارتباطي" در خبر است. اين زبان خبر چارچوب ها و حد و مرزهايي دارد که به نحوه ارتباط با مخاطب کمک مي کند و گوينده با توجه به اين زبان مي تواند هر بحراني را هنگام اجراي خبر پشت سر بگذارد.قرباني با اشاره به اينکه خواندن خبر به شکل رسمي و ايجاد ارتباط با زبان محاوره اي به هيچ عنوان همخواني ندارد، افزود: گوينده، قبل از اينکه گوينده باشد بايد مجري باشد، اين مجري گوينده صرفا متن را نمي خواند، بلکه مجري کسي است که مقداري بازيگري بلد است ولي بازيگري نمي کند و از اينها براي خروج از بحران استفاده مي کند.آقاي احمدي فر، مدير گروه رسانه اداره کل آموزش و پژوهش نيز با تاکيد بر رعايت زبان خبر گفت: به طور يقين، گفتار خبري، زبان خاص خود را دارد اما نمي تواند زباني باشد که با آن صحبت مي کنيم، حتي زبان محاوره اي هم انواع مختلفي دارد که شرايط خاص خود را مي طلبد.از جمله زبان گروه همسالان يا قشرهاي مختلف مردمي، اما زبان خبري بايد در چارچوب دستور زبان نوشته، پذيرفته شده و کاملا علمي باشد. وي افزود: اما از مهمترين مواردي که بايد به آن توجه کرد و از اساسي ترين مشکلات در کار خبري است، چگونگي عبور از برزخ سخت خبر به نرم خبر است و اين مسئله بر زبان و نحوه اجراي گويندگان تاثير مي گذارد. ديگر آن اجراهاي قديمي و سخت خبر مخاطب جوان امروز را جذب نمي کند و از سوي ديگر اجراهاي نرم، گويندگان جديد هم هنوز شکل ثبات يافته و قابل قبولي نگرفته است.نصراللهي، مديرکل آموزش و پژوهش معاونت سياسي، با تشکر از استقبال همکاران از نشست هاي هفتگي، هدف اين نشست ها را صرفا انتقال تجربه و تقويت توانمندي ها دانست و تاکيد کرد: همه اين نشست ها براي انتقال تجربه ها است.نصراللهي، همچنين نگاه اداري و شغلي به گويندگي، نداشتن اطلاعات و تمرکز و تسلط لازم در کار اجرا را تهديدي براي آينده کاري گويندگان دانست و گفت: گوينده بايد در فرايند خبر ( شناخت خبر، جمع آوري اطلاعات و تنظيم و انتشار اخبار ) مشارکت و جايگاه خود را در اين فرايند حفظ و تقويت کند.نشست هاي تخصصي خبر، سه شنبه هر هفته با حضور دبيران خبر، خبرنگاران، سردبيران، کارشناسان و مديران خبر به ميزباني اداره کل آموزش و پژوهش در سالن نشست هاي معاونت سياسي سازمان صداوسيما برگزار مي شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:28  توسط مازیار ناظمی   |